مصطفی لامعی

مصطفی لامعی

• مدیر دیجیتال مارکتینگ گروه صنایع غذایی سولیکو (کاله)
• سخنران همایش‌های مرتبط با کسب‌وکارهای دیجیتال
• مؤسس گروه دروپال‌چی