چالش هاي کلیدي مدیریت صادرات

چالش کلیدی

چالش هاي درون سازمانی

۱- عدم توجه به فرهنگ مصرف دربازار هدف

تولید و ارائه خدمات مطابق با نیاز، سلائق و فرهنگ بازار هدف .

صادرات در بسیاري از شرکتها جزء اولویتهاي چندم می باشد

تحصیلات و تجربیات در زمینه صادرات ملاك نیست.

اطلاع از بازارهاي خارجی و فرهنگو آداب و سنن بازارهاي هدف

تکبر و غرور و توجه نکردن به پیشرفت رقبا

عدم ریسک پذیري

نگرانی از اوضاع متغیر و بحران هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي

۲- ضعف مارکتینگ و تحقیق و توسعه

عدم بازاریابی قوي و صحیح بر مبناي نیاز و خواسته هاي منطقه مورد هدف

عدم بررسی میزان مصرف محصول در بازار

توجه نکردن به چگونگی وضعیت رقباي قوي در آن بازار

تبلیغات و یا تبلیغ نادرست در معرفی محصولات جدید

عدم توجه به تغییر سلایق مصرف کننده و حرکت همگام با نیازهاي بازار

عدم تغییر و اصلاح بسته بندي با توجه به نیازبازار و همچنین شیوه هاي مصرف امروزي

پرداخت هزینه هاي ثبت ورود کالا در کشور ثالث

نداشتن بانک اطلاعاتی

بی توجهی به برندینگ و عادت به فله فروشی

۳- بالا بودن بهاي تمام شده و عدم ثبات قیمت

قیمت تمام شده خیلی از کارخانجات ایران بالاست .

قیمت ثابت نقش بسیار کلیدي و در استمرار فروش یک محصول موثر است.

قیمت مهمترین ابزار براي فروش محصول است

انعطاف پذیري تولید کنندکان در دنیاي رقابتی

استفاده از منابع بیرونی یا out source

۴- تولید محصول بی کیفیت جهت رفع مشکل و عبور از موانع

کیفیت را نباید فداي ضعف فروش کرد و یا عرضه محصول بی کیفیت را عاملی براي حفظ بازاردانست.

کاهش کیفیت و به تبع آن کاهش قیمت شاید در کوتاه مدت موثر باشد اما به مرور زمان باعث کمرنگ شدن اعتبار ، نارضایتی مشتریان و ازدست رفتن سهم بازار می شود .

کیفیت در تولید هر محصولی عامل مهمی است که بایستی به آن بسیار توجه کرد. کیفیت موجب تقویت یک برند می شود. و بی کیفیتی برعکس

تولید و عرضه با توجه به نیازهاي بازارو تقاضاي مشتري .

توجه به تغییر مفهوم کیفیت .

۵-عدم تولید و تحویل بموقع در مبدا و مقصد

دنیاي امروزه بدلیل رقابت شدید زمان و مکان تحویل بسیار حائز اهمیت است . برخی خریدارن بدلایل مختلف درخواست دریافت تحویل کالا در محل خودشان را دارند که بایستی خدمات این چنینی را ارائه دهیم.

خریداران بدلیل وجود منابع زیاد، گزینه هاي بیشتر و صبوري کمتري دارند

مشتریان بالاتر رفته ، آنها بدنبال خدمات بهتر فروشاز جمله قیمت مناسب ، زمان و مکان هستند.

تحویل باید هم بموقع باشد و هم صحیح و با کیفیت.

خدمات بعد از فروش اعتقادي نداریم زیرا واحد کنترل کیفی ما ضعیف است.

۶- نیروهاي متخصص

استخدام فارغ التحصیلان با استعداد براي تولید ، مارکتینگ، فروش و غیره بسیار مهم است . بجاي ضوابط متاسفانه رابطه نقش دارد در امر صادرات یکی از ضروریات ، اما روابط عمومی قوي از واجبات این امر است که به آن توجهی نمی شود.

 با توجه به مکانیزه شدن بسیاري از بخشهاي تولید و تجارت و فروش، روابط انسانی نقش تعیین کننده دارد.

۷- تفکربه تغییر نداریم ویا سرعت آن بسیار کند است

هم بسیاري از شیوه هاي سنتی تولید، فروش شرکتها و تولید کنندگان بر مبناي تفکرات قدیمی است

تغییرات باید در تمام بخش ها صورت بگیرد. تولید ، بسته بندي ، فروش، عرضه ، خدمات پس از فروش و……

به کارگیري نیروهاي جوان و متخصص جهت انتقال دانش و تجربه افراد مسن اشاره به نیروهاي بازنشسته بخاطر بیمه و …

۸- استفاده از فناوري اطلاعات

متاسفانه در ایران تنها جهت سرعت بخشیدن و خودکار کردن شیوه هاي نادرست قبلی استفاده می شود.

 می بایست در ساختار و روش کارها تغییر ایجاد کند و گاهی ساختار سازمان را باید تغییر داد.

سرعت پاسخگویی به مشتریان ، سرعت در کارها

امکان سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان

برای ثبت نام در سومین سمینار تخصصی مدیریت بازاریابی و فروش صنعتی B2B کلیک کنید.