پروفسور علی اکبر فرهنگی

پروفسور علی اکبر فرهنگی

فوق دکترای ارتباطات سازمانی آمریکا
دکترای ارتباطات (دکترای دوم) دانشکده ارتباطات دانشگاه اوهایو امریکا
دکترای مدیریت از مدرسه علوم رفتاری کاربردی و رهبری آموزشی (Applied Behavioral Sciences and Educational Leadership)
چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران در رشته مدیریت
مدرس دانشگاه اوهایو آمریکا در دروس ارتباطات انسانی ، Public speaking و Interviewing