مهدی رضایی

مهدی رضایی

مدیر عامل شرکت صباح عراق،
فوق الیسانس MBA از مدرسه مدیریت ماستریخ هلند