مجید برقی

مجید برقی

- مشاور و مدرس مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
- کارشناس و مشاور برنامه‌های رادیو و تلویزیون در حوزه کسب و کار
- مدرس دوره‌های MBA
- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
- کارشناس مهندسی صنایع