دکتر محمد حسین

دکتر محمد حسین

• مدرس حرفه ای دوره های اصول و فنون مذاکره از سال 1383 با برگزاری بیش از 1500 دوره
• مولف کتاب های اصول، فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران و دام های مذاکراتی
• مشاور و مذاکره کننده حرفه ای تجاری و B2B
• موسس و مدیرعامل کارخانه موج اندیشه نوین بسپار از سال 1383
• تدریس اصول و فنون مذاکره در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سازمان مدیریت صنعتی، ایران خودرو، شرکت ملی نفت، بیمه ایران، همکاران سیستم و ...