مصطفی لامعی

مصطفی لامعی

• مدیر سابق دیجیتال مارکتینگ گروه صنایع غذایی سولیکو (کاله)
• دارای مدرک Marketing in a digital world از دانشگاه ایلی‌نویز
• دارای مدرک Digital Analytics for marketing professionals: marketing analytics in theory از دانشگاه ایلی‌نویز