پروفسور علی مانوسی

پروفسور علی مانوسی

دکترای مدیریت و اقتصاد بین الملل از دانشگاه واترلو
استاد کرسی MBA در دانشگاه کارلتون اتاوا
رییس کنسول روابط دوستی و بازرگانی کانادا و ایران
رئیس شرکت آموزش عالی کانادا