علی قریب

علی قریب

• کارشناس و پژوهشگر حوزه ماینینگ
• مدیر بخش ماینینگ شرکت سیتکس
• عضو کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران