جناب آقای پرفسور علی اکبر فرهنگی

جناب آقای پرفسور علی اکبر فرهنگی

فوق دکترای ارتباطات سازمانی آمریکا
دکترای ارتباطات (دکترای دوم) دانشکده ارتباطات دانشگاه اوهایو امریکا
دکترای مدیریت از مدرسه علوم رفتاری کاربردی و رهبری آموزشی (Applied Behavioral Sciences and Educational Leadership)
چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران در رشته مدیریت
مدرس دانشگاه اوهایو آمریکا در دروس ارتباطات انسانی ، Public speaking و Interviewing