سید علیرضا میرباقری

سید علیرضا میرباقری

• استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
• عضو انجمن بازاریابی آمریکا (AMA)
• محقق در حوزه بازاریابی در بستر شبکه های اجتماعی
• کاندیدای دکترای بازاریابی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
• دارای 9 سال سابقه در حوزه مشاوره مدیریت، بازاریابی، برندینگ و تحقیقات بازار
• فارغ التحصیل MBA و مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف