امیر محمد بیکیان

امیر محمد بیکیان

• فارغ التحصیل دانشگاه شریف و MBA از دانشگاه تهران

• مدیر دیجیتال مارکتینگ سفر می، ایران سفر و Iran HRC