سرکار خانم باقری پور

سرکار خانم باقری پور

مدیر کل فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران