بنیامین عباسی

بنیامین عباسی

• مدیر بخش فنی شرکت سیتکس
• مدیر پروژه‌های بلاکچینی
• هم‌بنیانگذار پروژه کارو