دکتر حمید بلوری

دکتر حمید بلوری

• مدیر عامل آموزشگاه خانه ارز دیجیتال
• مدیر عامل ایزی‌ماینر
• مدرس دانشگاه، محقق و مشاور در زمینه رمزارزها
• مشاور حوزه امنیت و انتقال ارزهای دیجیتال