دکتر رضا شیرازی

دکتر رضا شیرازی

• مترجم کتاب بلاک چین: آینده درخشان عرصه دیجیتال
• مترجم کتاب برنامه های کاربردی بلاکچین برای سیستم مالی اسلامی
• مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
• عضو هیئت موسس انجمن بلاک چین ایران
• دکترای مدیریت بازرگانی
• کارشناس برنامه فناورانه "به روز" شبکه 3
• کارشناس رادیو اقتصاد