دکتر محسن کریمی

دکتر محسن کریمی

• پژوهشگر حوزه بلاکچین
• دکترای اقتصاد پولی از دانشگاه علامه طباطبایی
• همکار پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف