احسان طریقت

احسان طریقت

• مدیر پروژه بازاریابی محتوا در گروه صنایع غذایی سولیکو (کاله)
• مدیر پروژه در زمینه بازاریابی محتوا و بازاریابی دیجیتال شرکت سرمایه‌گذاری سرآوا
• مدیر بازاریابی شرکت دیجی‌کالا
• کارشناس ارشد تیم بازاریابی شرکت چارگون