قاسم کریمی

قاسم کریمی

• فارغ التحصيل MBA گرایش مالي از دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
• مدرس دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال و بنيادي دانشگاه صنعتی شریف و شعبه مركزي شركت كارگزاري مفيد
• موسس انجمن علمی،فناوری و اقتصادی بازار سرمایه در دانشگاه صنعتی شریف
• موسس انجمن علمي مديريت (MBA) در دانشگاه صنعتی شریف
• دبیر انجمن علمی، فناوری و اقتصادی بازار سرمایه دانشگاه صنعتی شریف
• كارشناس شركت فرابورس ايران