حامی غفاری

حامی غفاری

• مدیر محتوای وب سایت web24
• ادیتور و تولیدکننده محتوای سایت زومیت
• مسئول سئوی محتوایی و انتشار محتوای سایت درجه