حامد جعفری

حامد جعفری

- مدیر محصولات، خدمات و قیمت گذاری شرکت همراه اول
- مدیر سابق بازاریابی شرکت پارس آنلاین
- مشاور ارشد کسب کار در صنعت ICT
-دانش آموخته MBA دانشگاه صنعتی شریف