حجت عباسی

حجت عباسی

• مشاور مرکز ملی فضای مجازی در حوزه فناوری زنجیره بلوک و رمزارزها
• مشاور بانک ملت در حوزه توسعه محصولات مبتنی بر فناوری زنجیره‌بلوک
• مدیر عامل شرکت اینتلاویژن فعال در حوزه توسعه راهکارهای بلاکچینی در کشور