کاوه مشتاق

کاوه مشتاق

• سرپرست گروه مطالعاتی ارزنامه
• همکاری در ساخت اولین دستگاه خودپرداز بیت کوئینی ایران
• مدرس دوره های بلاک چین و ارز دیجیتال