سرکار خانم لک تبریز

سرکار خانم لک تبریز

• مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• مسئول مذاکره و نهايي نمودن قراردادهاي تسهيلات مالی کوتاه مدت و ميان مدت با بانکهای کارگزارخارجي
• بررسي و اجرایی نمودن قراردادهاي فرعي طرحهاي تاًمين مالي شده از محل خطوط اعتباري منعقده با بانکهاي خارجي
• مدرس کارگاه آموزشی روشهای تأمین مالی از منابع بین المللی پژوهشکده پولي و بانکي
• مدرس دوره تأ‌مين مالی (Finance) در شرکت‌های پیمانکاری وزارت نیرو
• مدرس دوره تأ‌مين مالی (Finance) در بانک ملی ايران