مریم اسماعیلی

مریم اسماعیلی

فارغ التحصیل MBA از دانشکده مدیریت دانشگاه شریف
مدیر محصول یکتانت