میلاد صفایی

میلاد صفایی

• مشاور دیجیتال مارکتینگ گروه صنعتی گلرنگ، شرکت آسیاتک
• مدیرعامل آژانس دیجیتال مارکتینگ بومرنگ