جناب آقای دکتر جلال نصیریان

جناب آقای دکتر جلال نصیریان

• مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و موسسات آموزشی گردشگری
• مولف کتاب فرهنگ جامع، کاربردی و توصیفی صنعت گردشگردی و مهمانداری
• مولف کتاب آداب معاشرت، الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه ای در صنعت گردشگری
• مدیر سابق دانشکده صنعت گردشگری وابسته سازمان میراث فرهنگی و گردشگری