ندا حاجی آقالو

ندا حاجی آقالو

• مدیر کمپین های بازاریابی بیمیتو
• فارغ التحصیل MBA از دانشگاه تهران