آقای دکتر ناصر پاشاپور نیکو

آقای دکتر ناصر پاشاپور نیکو

• مدیر عامل گروه dnaunion(گروهی از 14 شرکت‌ تخصصی در حوزه‌های مدیریت ارتباطات بازاریابی، تحقیقات بازار و خدمات بازاریابی)
• دارنده نشان عالی رهبران کارآفرین
• دارنده مقام مدیر برتر در حوزه تبلیغات
• دکترای مدیریت از دانشگاه United International Business School بلژیک
• کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه