رضا نورمحمدی

رضا نورمحمدی

•دکترای بلاکچین و هوش مصنوعی از کانادا
•پژوهشگر حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال
•مدیر فنی محصولات بلاکچینی