ساینا آقابابایی

ساینا آقابابایی

• تحلیل گر کسب و کار و کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت آریا تک
• نویسنده ی متون تخصصي بلاکچین در نشریات پیوست و عصرتراکنش (راه پرداخت)
• متخصص در حوزه های كاربردهاي شناسه مبتني بر بلاكچين، رمز ارزها و استانداردسازي فناوري بلاکچین