سجاد احمدی

سجاد احمدی

• مدیر پرفرمنس مارکتینگ علی بابا
• مدیر دیجیتال مارکتینگ وب سایت کیلید
• فارغ التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی شریف