سجاد حسین پور

سجاد حسین پور

کارشناس ارشد تبلیغات دیجیتال علی بابا

فارغ التحصیل دوره بازاریابی دیجیتال هاب‌اسپات در دوبی