جناب آقای صارمی

جناب آقای صارمی

- مدرس دانشگاه
- مدرس سازمان بورس
- 10 سال سابقه فعالیت در حوزه حسابداری و قیمت تمام شده