سپهر محمدی

سپهر محمدی

• رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران
• مدیر عامل شرکت همگرا