مهندس شهرام حلاج

مهندس شهرام حلاج

• دانش آموخته مهندس مكانيك دانشگاه تبريز
• عضو كميته تدوين «آيين‌نامه‌ تضمين معاملات دولتي» و تقدير شده توسط وزير اقتصاد
• دبير گروه مشاور تدوين «قانون برگزاري مناقصات» در مجلس شوراي اسلامي
• مدير پروژه‌ي تدوين «نظام فني و اجرايي» شهرداري¬هاي كشور
• مدير اجراي پروژه «اولويت‌بندي طرح¬هاي عمراني ملي» در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
• دارای بيش از 22 سال سابقه مشاور‌ه‌ در زمینه اصلاح و استقرار نظام برگزاري مناقصات و نظام مديريت قراردادها در دستگاه¬هاي مناقصه‌گزار و شرکت¬هاي مناقصه‌گر