جناب آقای شیردستیان

جناب آقای شیردستیان

- عضو پاره وقت هیئت علمی دانشکده کسب و کار دانشگاه کونکوردیا، کانادا
- عضو آکادمی علم بازاریابی و انجمن بازاریابی آمریکا
- فلو کنسرسیوم انجمن بازاریابی آمریکا - بنیاد شث
- مولف چندین عنوان مقاله علمی-پژوهشی منتشره در نشریات معتبر بین المللی
- سخنران کنفرانس های معتبر بین المللی و داخلی