سهیل نیکزاد

سهیل نیکزاد

• فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف
• عضو هیئت مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک