سید وحید طباطبایی

سید وحید طباطبایی

• مدیر بازاریابی شرکت فرابرد داده های ایرانیان
• مدرس دانشگاه های خواررزمی و تهران
• متخصص پشتیبانی فروش سازمانی(B2B) در ایرانسل
• منتور شتابدهنده دیموند
• داور نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
• همکار مشاور خارجی پروژه تجاری سازی شرکت مخابرات ابران
• دانشجوی سال آخر دکترای بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران