یدالله سیفی

یدالله سیفی

قائم مقام شبکه تلویزیونی ایران کالا
مترجم کتاب مدیریت درآمد اصول و شیوه های عمل